CATALOGUES-CATÁLOGOS    

     NEWS

  NOTICIAS

---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2015 BARAKALDO JARDUEREN PROGRAMAKETA  10/4/2015

EKITALDIAN GARATUKO DIREN JARDUERAK


---------------------------------------------------------

PROGRAMA ACTIVIDADES EUSKOPHIL BARAKALDO 2015 04/10/2015

ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL EVENTO


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL BARAKALDO 2015- AREN SEILU ETA GOIKOSEILUAK  9/10/2015

Seilu eta gikoseilu hauek dira erabiliko direnak urriaren 3an sapatu eta 5ean astelehenean


---------------------------------------------------------

SELLOS Y MATASELLOS DE EUSKOPHIL BARAKALDO 2015 10/09/2015

Estos son los sellos personalizados y matasellos especiales que se utilizarán el sábado 3 y lunes 5 de octubre


---------------------------------------------------------

MEZUA 9/10/2015

Para los interesados que quieran venir a las comidas de los días 3 y 10 de Octubre informo de los menús y de los precios El día 3 de Octubre comida de Autoridades y de jurados será en el Restaurante ... more info.


---------------------------------------------------------

AVISO 10/09/2015

Para los interesados que quieran venir a las comidas de los días 3 y 10 de Octubre informo de los menús y de los precios El día 3 de Octubre comida de Autoridades y de jurados será en el Restaurante ... más info.


---------------------------------------------------------

2015KO EUSKOPHIL BARAKALDO 2015 URRIAREN 3 TIK 10 ERA  9/10/2015

FECHA HORA ACTIVIDAD SÁBADO 3 10:30 Inauguración de la Exposición y visita guiada al Parque Munoa ( para interesados) 11,00 Comien ... more info.


---------------------------------------------------------

CALENDARIO DE ACTIVIDADES EUSKOPHIL BARAKALDO 2015 DEL OCTUBRE 3 AL 10  10/09/2015

FECHA HORA ACTIVIDAD SÁBADO 3 10:30 Inauguración de la Exposición y visita guiada al Parque Munoa ( para interesados) 11,00 Comien ... más info.


---------------------------------------------------------

FILATELIA FEDERAKUNDEEN ARTEKO II. TOPAKETAK MONTESCLAROS 2015  6/4/2015

ESKAERA ORRIA


---------------------------------------------------------

II ENCUENTROS FILATÉLICOS INTERFEDERACIONES MONTESCLAROS 2015 04/06/2015

HOJA DE PEDIDO


---------------------------------------------------------

FILATELIA FEDERAKUNDEEN ARTEKO II. TOPAKETAK MONTESCLAROS 2015  6/4/2015

Pertsonalizatutako Zigiluak, txartelak eta Zigilu-Marka Berezia


---------------------------------------------------------

II ENCUENTROS FILATÉLICOSINTERFEDERACIONES MONTESCLAROS 2015 04/06/2015

Sellos Personalizados, tarjetas y Matasellos Especial


---------------------------------------------------------

FILATELIA FEDERAKUNDEEN ARTEKO II. TOPAKETAK MONTESCLAROS 2015  6/4/2015

PROGRAMA ETA EXPOSICION FILATELIKOA


---------------------------------------------------------

II ENCUENTROS FILATÉLICOSINTERFEDERACIONES MONTESCLAROS 2015 04/06/2015

PROGRAMA Y EXPOSICION FILATÉLICA


---------------------------------------------------------

FILATELIA FEDERAKUNDEEN ARTEKO II. TOPAKETAK MONTESCLAROS 2015  6/4/2015

ANTOLAKETA, KOLABORATZAILEAK


---------------------------------------------------------

II ENCUENTROS FILATÉLICOSINTERFEDERACIONES MONTESCLAROS 2015 04/06/2015

ORGANIZACIÓN, COLABORADORES


---------------------------------------------------------

FILATELIA FEDERAKUNDEEN ARTEKO II. TOPAKETAK MONTESCLAROS 2015 6/4/2015

Ekainaren 14rako 12ko Montesclaros-eko Santutegi Kantabriarrean ospatuko ditugu Euskaldun-Kantabriar-Interfederazioa II. Topaketa Filatelikoak, paisaiaz, kulturaz, gozatu ahal izango dugun gastronomia ... more info.


---------------------------------------------------------

II ENCUENTROS FILATÉLICOSINTERFEDERACIONES MONTESCLAROS 2015 04/06/2015

Del 12 al 14 de Junio celebraremos en el Santuario Cántabro de Montesclaros los II Encuentros Filatélicos Vasco-Cántabros-Interfederaciones, en los que podremos disfrutar del paisaje, la cultura, la g ... más info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2015 “BARAKALDO MUNOA PARKEA” 2015 ko URRIAREN 3tik 10era  5/19/2015

IZEN-EMATEA EUSKOPHIL-a “PARKEA MUNOA” 2015 “BARAKALDO” URRIAREN 10erako 3 2015 1. FIP-a arauek Epaimahaia zuzenduko dute 2. Izen-Ematea doakoa da eta Bildumen itzultzea antolaketaren kontura izan ... more info.


---------------------------------------------------------

INSCRIPCIÓN EUSKOPHIL 2015 en IZENA EMATEA “BARAKALDO PARQUE MUNOA” 3 al 10 de OCTUBRE 2015 19/05/2015

INSCRIPCIÓN EUSKOPHIL 2015 “BARAKALDO PARQUE MUNOA” 3 al 10 de OCTUBRE 2015 1. El Jurado se regirá por las normas FIP 2. La Inscripción es gratuita y la devolución de las Colecciones correrá a car ... más info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2015 BARAKALDO "MUNOA PARKEA” ARAUTEGIA  5/19/2015

rt. La 1. Barakaldo-ren Elkarte|Elkartze Filatelikoak antolatzen du 2015 Euskophil-a: Clara Campoamor de Barakaldo-ren Kultura Etxeko Urriaren 3 eta 10 egunak bitartean Elizatean ospatuko den “Barakaldo Parque Munoa”. Erakusketa egiten da ESEBA-FEVASOFI-etako eta FESOFI-etako , eta Udala|Udaletxea Barakaldo-ko Excmo.-aren Kobabesarekin Gainbegiratzea, Postak, ESEBA, KutxaBank eta kolaboratzaile lokal desberdinak azpian. Art. 2. Erakusketa da Izaera Lehiakorreko, lehiaketara, Maisu-Klasea, baita ere gainerako Sail ez Filatelikoak bezalako halakoetara, sartuko ez dituzten Sail desberdinak ukan arren. Erakustegi filatelikoak dute Txartelaren edukitzean egon Filatelikoa 2015eko zeinen fotokopia izen-emate-albistegiari eranstera behartuta etorriko diren, eta nahiz eta baldintza guztiak bildu zeinen baldintza gabe onartuko ez diren Espainiarra araudi honek hitzartzen duela. 3. Art.-a Los izen-emate-buletinak bidali behar izango dira datorren Irailaren 4a baino lehen Barakaldo-ren, 52 Zenbakia Posta-Kutxaren, 48901-Barakaldoaren, Elkarte Filatelikora. Art. 4. erakusteko pieza guztiak izango dira titularraren ezaugarria, eta baldintza hau hausten duten bilduma haiek guztiak ez dira onartuko. Art. 5. Izendatuko du bilduma guztiak aurrez aztertuko dituen Onarpeneko Epaimahai bat. Onarpena postaz komunikatuko da edo ez bildumako. Art. 6. k ukan ahal izango du lehiotaan parte hartzen duen Sailaren araberako kopuruko. Beira-arasak hamasei orriko|hostoko dira, ezean ez filatelikoak 12ko direla eta 15. Bilduma guztiak nahitaez etorri behar izango du plastikozko poltsetan, zeinen baldintza gabe onartuko ez direnetan, zorroratutako orriez. Espazioaren beharrengatik Komisioa ikusiko balitz beira-arasa-kopurua, edo bildumaren ez onarpena txikiagotzera behartuta, erakustegiak kexarik gabe onartuko du. 7. Art.-a Las Colecciones-ek egon behar izango dute Urriaren 1a baino lehen Elkarte honen boterean; muntaketa pertsonalki egitea desiratzen dutenek, egin ahal izango dute Erakusketa-Gelako 17:00-etatik aurrera urriaren 1 eta 2 egunetan. Art. 8. Izen-emate-eskubideak izango dira doakoak. Bidalketa-gastuak erakustegiaken kontura izango dira, arren Barakaldo-ren Elkarte Filatelikoaren kontura itzultze Gastuak. Art. 9. La Elkarte Antolatzailea gainbeheratzen da minetako erantzukizun guztia, sutea, lapurreta, etab., eta beraz erakustegi bakoitzak bere bilduma ziurta dezala bereziki gomendatzen da, erakustera bildumetako erabateko edo partzialak. Barakaldo-ren Elkarte Filatelikoak Aseguru txikiena eta Zainketaren eta Erakusketa Lokaletan Segurtasunaren, segurtasun-Kamerak eta Clara Campoamor-en kultura etxea jartzen duen Segurtasun-Zaintzailea bezalko, berme zabal batzuk izan arren. Art. 10. La Barakaldo-ren Elkarte Filatelikoa gordetzen da laginari komeni dakion oro har arabera Bildumak antolatzeko eskubidea, zaindutako sumoa jarriz ez eragoztean eta inongo erakustegi ez kaltetzean. Art. 11. Inongo bildumarik edo erakutsitako alea erakusketaren klausura baino lehen erretiratu ahal izango da. Art. 12. Izen-ematea egiterakoan erakustegiek aitortzen dute Araudi hau, eta onarpeneko eta antolaketako Komisioaren erabakiak apelazio posiblerik gabe onartzea.rt. 13. Zoriona erakusketa inauguratuko da eguerdiko 10,30etarako Urriaren 3an, eta Klausura egingo da orduak autoritateen asistentziarekiko 13:00-etarako Urriaren 10ean. Berehala egingo da Garaikurretako eta Erakustegien eta Kolaboratzaileen, gainbegiratze zorrotzaren eta FIP-a araudiak zuzenduko duen Epaimahai konpetenteak, ESEBA-FEVASOFI-etako Epaimahai Komisioak halako efektuari aipatuta, emandako Puntuazioen men egitearen azpian, arteko Oroipenetako banaketa. Art. 14. Cualquier-a oraingo Araudiaren interpretazioan ager daitekeen zalantza ebatziko du Barakaldo-ren Elkarte Filatelikoagatik. Egotekotan behar dezan esku-hartze juridikoa izango da bakarra eta Baracaldo-ko Auzitegiena soilik. Art. 15. Gainera Posta-Kutxan edo Barakaldo-ren Elkarte Filatelikoaren Helbide Elektronikoan, Izen-Emateak eman daitezke edo 944370217 eta 944385454 eta 647186184 telefonoetan, baita ere sebastianini@outlook.es-etan informazioa eskatu. Art. 16. 2015 Durante la Euskophil-a: “Munoa Parque-k” desberdin egingo dituzte Matasellados eta beste ekitaldi batzuk, Konferentziak eta Aurkezpenak bezala halakoak, Parte-Hartzaile guztiak informatuko dituztenak egoki eta garaiz. 2015eko Maiatzak 11 Barakaldon Batzorde Antolatzailea 2015 Euskophil-a: Barakaldo Parque Munoa


---------------------------------------------------------

REGLAMENTO EUSKOPHIL 2015 BARAKALDO "PARQUE MUNOA” 19/05/2015

REGLAMENTO EUSKOPHIL 2015 BARAKALDO "PARQUE MUNOA” Art. 1º La Agrupación Filatélica de Barakaldo organiza la Euskophil 2015: “Barakaldo Parque Munoa” que se celebrará en la Anteiglesia entre los días 3 y 10 de Octubre en la Casa de Cultura de Clara Campoamor de Barakaldo. La Exposición se realiza bajo la Supervisión de ESEBA-FEVASOFI y FESOFI , y con el Copatrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Barakaldo, Correos, ESEBA, KutxaBank y diversos colaboradores locales. Art. 2º La Exposición es de Carácter Competitivo, si bien dispondrá de diferentes Secciones que no entrarán a concurso, tales como la Clase Maestra, así como el resto de Secciones no Filatélicas. Los expositores filatélicos tienen que estar en posesión de la Tarjeta Filatélica Española de 2015 cuya fotocopia vendrán obligados a adjuntar al boletín de inscripción, y sin cuyo requisito no serán admitidos aun cuando reúnan todas las condiciones que este reglamento estipula. Art. 3º Los boletines de inscripción deberán ser enviados a la Agrupación Filatélica de Barakaldo, Apartado de Correos Nº 52, 48901-Barakaldo, antes del próximo día 4 de Septiembre. Art. 4º Todas las piezas a exponer serán propiedad del titular, y no serán admitidas todas aquellas colecciones que incumplan este requisito. Art. 5º Será nombrado un Jurado de Admisión que examinará previamente todas las colecciones. Se comunicará por correo la admisión o no de la colección. Art. 6º Cada expositor podrá disponer de un número de Vitrinas acorde a la Sección en la que participa. Las vitrinas son de dieciséis hojas, salvo las no filatélicas que son de 12 y 15. Toda colección deberá venir necesariamente con las hojas enfundadas en bolsas de plástico, sin cuyo requisito no serán admitidas. Si por necesidades de espacio la Comisión se viera obligada a reducir el número de vitrinas, o la no admisión de la colección, el expositor lo aceptará sin reclamaciones. Art. 7º Las Colecciones deberán estar en poder de esta Agrupación antes del día 1 de Octubre; los que deseen realizar el montaje personalmente, podrán efectuarlo los días 1 y 2 de octubre a partir de las 17:00 en la Sala de Exposiciones. Art. 8º Los derechos de inscripción serán gratuitos. Los gastos de envío serán por cuenta de los expositores, si bien los Gastos de devolución por cuenta de la Agrupación Filatélica de Barakaldo. Art. 9ª La Agrupación Organizadora declina toda responsabilidad en los daños, incendio, robo, etc. totales o parciales de las colecciones a exponer, por lo que se recomienda que cada expositor asegure particularmente su colección. Si bien la Agrupación Filatélica de Barakaldo contará con un Seguro mínimo y unas amplias garantías de Vigilancia y Seguridad en los Locales de Exposición, como Cámaras de seguridad y Guarda de seguridad que dispone la casa de cultura de Clara Campoamor. Art. 10º La Agrupación Filatélica de Barakaldo se reserva el derecho de organizar las Colecciones según convenga a la muestra en general, poniendo sumo cuidado en no molestar ni perjudicar a ningún expositor. Art. 11º Ninguna colección o ejemplar expuesto podrá ser retirado antes de la clausura de la exposición. Art. 12º Los expositores al hacer la inscripción reconocen aceptar sin apelación posible este Reglamento, y las decisiones de la Comisión de admisión y organización. Art. 13º Dicha exposición será inaugurada el día 3 de Octubre a las 10,30 del mediodía, y la Clausura se realizará el día 10 de Octubre a las 13:00 horas con asistencia de las autoridades. Acto seguido se efectuará el reparto de Trofeos y Recuerdos entre los Expositores y Colaboradores, bajo la estricta supervisión y acatamiento de las Puntuaciones otorgadas por el Jurado competente, nombrado a tal efecto por la Comisión de Jurados de ESEBA-FEVASOFI, que se regirá por la normativa FIP. Art. 14º Cualquier duda que pueda surgir en la interpretación del presente Reglamento será resuelto por la Agrupación Filatélica de Barakaldo. En caso de precisare intervención jurídica será única y exclusivamente la de los Tribunales de Baracaldo. Art. 15º Además de en el Apartado de Correos o el E-Mail de la Agrupación Filatélica de Barakaldo, se pueden entregar las Inscripciones o solicitar información en los teléfonos 944370217 y 944385454 y 647186184, así como en sebastianini@outlook.es Art. 16ª Durante la Euskophil 2015: “Parque Munoa” se realizarán diferentes Matasellados y otros eventos, tales como Conferencias y Presentaciones, de los que todos los Participantes serán informados conveniente y puntualmente. Barakaldo 11 de Mayo de 2015 Comité Organizador Euskophil 2015: Barakaldo Parque Munoa


---------------------------------------------------------

BAZKIDE HILETA 4/27/2015

Ayer dia 26 de Abril ha fallecido el socio de la Agrupación D. Angel Tellaeche Celaa El funeral será hoy 27 de abril a las 19:30 en la Iglesia de s. Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

FALLECIMIENTO SOCIO 27/04/2015

Ayer dia 26 de Abril ha fallecido el socio de la Agrupación D. Angel Tellaeche Celaa El funeral será hoy 27 de abril a las 19:30 en la Iglesia de s. Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

ETXETXUEN MARKETERIA ERAKUSKETA  4/16/2015

Clara Campoamor-en apirilero 13tik maitzaren 4arte, Francisco Dominguez-ek egindako 9 marketeria etxetxuen erakusketa


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASITAS DE MARQUETERIA 16/04/2015

Exposición de Casitas de Marquetería que están en Clara Campoamor son 9 casitas de Francisco Domínguez de esta Agrupación estarán desde 13 de Abril al 4 de Mayo


---------------------------------------------------------

ETXETXUEN MARKETERIA ERAKUSKETA  4/16/2015

Clara Campoamor-en apirilero 13tik maitzaren 4arte, Francisco Dominguez-ek egindako 9 marketeria etxetxuen erakusketa


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASITAS DE MARQUETERIA 16/04/2015

Exposición de Casitas de Marquetería que están en Clara Campoamor son 9 casitas de Francisco Domínguez de esta Agrupación estarán desde 13 de Abril al 4 de Mayo


---------------------------------------------------------

ETXETXUEN MARKETERIA ERAKUSKETA  4/16/2015

Clara Campoamor-en apirilero 13tik maitzaren 4arte, Francisco Dominguez-ek egindako 9 marketeria etxetxuen erakusketa


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASITAS DE MARQUETERIA 16/04/2015

Exposición de Casitas de Marquetería que están en Clara Campoamor son 9 casitas de Francisco Domínguez de esta Agrupación estarán desde 13 de Abril al 4 de Mayo


---------------------------------------------------------

ETXETXUEN MARKETERIA ERAKUSKETA  4/16/2015

Clara Campoamor-en apirilero 13tik maitzaren 4arte, Francisco Dominguez-ek egindako 9 marketeria etxetxuen erakusketa


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASITAS DE MARQUETERIA 16/04/2015

Exposición de Casitas de Marquetería que están en Clara Campoamor son 9 casitas de Francisco Domínguez de esta Agrupación estarán desde 13 de Abril al 4 de Mayo


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL BARAKALDO 2015: POSTAL DE CORREOS PARA LA EXPOSICIÓN DE LA FEDERACIÓN VASCA EN BARAKALDO  4/10/2015

IMAGEN DE LA POSTAL HECHA POR CORREOS PARA LA EXPOSICIÓN


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL BARAKALDO 2015: CORREOSEK BARAKALDOKO EUSKAL FEDERAKUNDEARENTZAT EGINDAKO POSTALA 10/04/2015

ERAKUSKETARAKO CORREOSEK EGINDAKO POSTALAREN IRUDIA


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL BARAKALDO 2015: POSTAL DE CORREOS PARA LA EXPOSICIÓN DE LA FEDERACIÓN VASCA EN BARAKALDO  4/10/2015

IMAGEN DE LA POSTAL HECHA POR CORREOS PARA LA EXPOSICIÓN


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL BARAKALDO 2015: CORREOSEK BARAKALDOKO EUSKAL FEDERAKUNDEARENTZAT EGINDAKO POSTALA 10/04/2015

ERAKUSKETARAKO CORREOSEK EGINDAKO POSTALAREN IRUDIA


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL BARAKALDO 2015 URRIAREN 3 TIK 10 ERA- DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE  4/10/2015

CALENDARIO DE ACTIVIDADES


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL BARAKALDO 2015 URRIAREN 3 TIK 10 ERA- DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE  10/04/2015

CALENDARIO DE ACTIVIDADES


---------------------------------------------------------

EXFILNA DE AVILES 2015  3/16/2015

El pasado viernes 13 de Marzo de 2105, se inauguró en Avilés, Centro Deportivo Quirinal, la 53ª EXFILNA. Autoridades, Filatelistas y Público en general pueden disfrutar de la Exposición Nacional duran ... more info.


---------------------------------------------------------

EXFILNA DE AVILES 2015 16/03/2015

El pasado viernes 13 de Marzo de 2105, se inauguró en Avilés, Centro Deportivo Quirinal, la 53ª EXFILNA. Autoridades, Filatelistas y Público en general pueden disfrutar de la Exposición Nacional duran ... más info.


---------------------------------------------------------

BIZKAIN FOOTBALL FEDERATION CENTENARY STAMP  3/16/2015

El pasado sábado día 7 de Marzo se presentó en Miribilla (Bilbao) el Sello del Centenario de la Federación Vizcaína de Futbol, quien celebró dicho evento en el 2013. A pesar de que el sello se emitió ... more info.


---------------------------------------------------------

SELLO CENTENARIO FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE FUTBOL 16/03/2015

El pasado sábado día 7 de Marzo se presentó en Miribilla (Bilbao) el Sello del Centenario de la Federación Vizcaína de Futbol, quien celebró dicho evento en el 2013. A pesar de que el sello se emitió ... más info.


---------------------------------------------------------

FESOFI ASAMBLEY-Delegación Vasca en la Asamblea General de FESOFI  3/16/2015

El domingo se celebró la Asamblea de FESOFI en los locales de la Exposición, de la que se informará convenientemente en la próxima Asamblea de ESEBA prevista para Getxo y en la que se dio oportuna cue ... more info.


---------------------------------------------------------

ASAMBLEA DE FESOFI-Delegación Vasca en la Asamblea General de FESOFI 16/03/2015

El domingo se celebró la Asamblea de FESOFI en los locales de la Exposición, de la que se informará convenientemente en la próxima Asamblea de ESEBA prevista para Getxo y en la que se dio oportuna cue ... más info.


---------------------------------------------------------

MATASELLO DE PRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN VASCA DE FUTBOL 3/5/2015

Este sábado 7 de marzo a la 13:00 horas, en la federación de fútbol vasca que esta en Miribilla (Bilbao) habrá una presentación del matasello conmemorativo


---------------------------------------------------------

MATASELLO DE PRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN VASCA DE FUTBOL 05/03/2015

Este sábado 7 de marzo a la 13:00 horas, en la federación de fútbol vasca que esta en Miribilla (Bilbao) habrá una presentación del matasello conmemorativo


---------------------------------------------------------

MATASELLOS Y SELLO PERSONALIZADO PEÑAS DEL ATHLETIC 2015  3/5/2015

Entre los próximos días 1 y 3 de Mayo se celebrará en la bellísima Ciudad de Astorga (Maragato Leonés), el “XLIII Congreso de Peñas del Athletic Club de Bilbao” y como viene siendo tradicional durante ... more info.


---------------------------------------------------------

MATASELLOS Y SELLO PERSONALIZADO PEÑAS DEL ATHLETIC 2015 05/03/2015

Entre los próximos días 1 y 3 de Mayo se celebrará en la bellísima Ciudad de Astorga (Maragato Leonés), el “XLIII Congreso de Peñas del Athletic Club de Bilbao” y como viene siendo tradicional durante ... más info.


---------------------------------------------------------

CONMEMORATIVES CANCELS  3/5/2015

PRÓXIMAMENTE CORREOS PONDRÁ EN CIRCULACIÓN DOS MATASELLOS UNO DEDICADO AL PUENTE COLGANTE Y OTRO AL ÁRBOL DE GERNIKA


---------------------------------------------------------

MATASELLOS CONMEMORATIVOS 05/03/2015

PRÓXIMAMENTE CORREOS PONDRÁ EN CIRCULACIÓN DOS MATASELLOS UNO DEDICADO AL PUENTE COLGANTE Y OTRO AL ÁRBOL DE GERNIKA


---------------------------------------------------------

XXXV SEILU ERAKUSKETA - XXXV EXPOSICIÓN FILATÉLICA  1/18/2015

SE CELEBRARÁ EN ELGOIBAR DEL 17 AL 25 DE ENERO DE 2015


---------------------------------------------------------

XXXV SEILU ERAKUSKETA - XXXV EXPOSICIÓN FILATELICA 18/01/2015

SE CELEBRARÁ EN ELGOIBAR DEL 17 AL 25 DE ENERO DE 2015


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASERIOS VASCOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD BELENISTA SANTOS JUSTOS Y PASTOR DE BILBAO  1/17/2015

Esta muestra estará desde el dia 13 de Enero hasta el 26 en la casa de cultura de Clara Campoamor en las Fiestas del Barrio de San Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASERIOS VASCOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD BELENISTA SANTOS JUSTOS Y PASTOR DE BILBAO 17/01/2015

Esta muestra estará desde el dia 13 de Enero hasta el 26 en la casa de cultura de Clara Campoamor en las Fiestas del Barrio de San Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASERIOS VASCOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD BELENISTA SANTOS JUSTOS Y PASTOR DE BILBAO  1/17/2015

Esta muestra estará desde el dia 13 de Enero hasta el 26 en la casa de cultura de Clara Campoamor en las Fiestas del Barrio de San Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASERIOS VASCOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD BELENISTA SANTOS JUSTOS Y PASTOR DE BILBAO 17/01/2015

Esta muestra estará desde el dia 13 de Enero hasta el 26 en la casa de cultura de Clara Campoamor en las Fiestas del Barrio de San Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASERIOS VASCOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD BELENISTA SANTOS JUSTOS Y PASTOR DE BILBAO  1/17/2015

Esta muestra estará desde el dia 13 de Enero hasta el 26 en la casa de cultura de Clara Campoamor en las Fiestas del Barrio de San Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASERIOS VASCOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD BELENISTA SANTOS JUSTOS Y PASTOR DE BILBAO 17/01/2015

Esta muestra estará desde el dia 13 de Enero hasta el 26 en la casa de cultura de Clara Campoamor en las Fiestas del Barrio de San Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASERIOS VASCOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD BELENISTA SANTOS JUSTOS Y PASTOR DE BILBAO  1/17/2015

Esta muestra estará desde el dia 13 de Enero hasta el 26 en la casa de cultura de Clara Campoamor en las Fiestas del Barrio de San Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASERIOS VASCOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD BELENISTA SANTOS JUSTOS Y PASTOR DE BILBAO 17/01/2015

Esta muestra estará desde el dia 13 de Enero hasta el 26 en la casa de cultura de Clara Campoamor en las Fiestas del Barrio de San Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASERIOS VASCOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD BELENISTA SANTOS JUSTOS Y PASTOR DE BILBAO  1/17/2015

Esta muestra estará desde el dia 13 de Enero hasta el 26 en la casa de cultura de Clara Campoamor en las Fiestas del Barrio de San Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN DE CASERIOS VASCOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD BELENISTA SANTOS JUSTOS Y PASTOR DE BILBAO 17/01/2015

Esta muestra estará desde el dia 13 de Enero hasta el 26 en la casa de cultura de Clara Campoamor en las Fiestas del Barrio de San Vicente de Barakaldo


---------------------------------------------------------

Caserio-Belen cedido por la asociación belenista de S.Justo y Pastor de Bilbao en Clara Campoamor de Barakaldo  12/27/2014

Imagen 2 del Caserio-Belén cedida por la asociación belenista de s. justo y pastor de Bilbao y que están en Clara Campoamor de Barakaldo


---------------------------------------------------------

Caserio-Belen cedido por la asociación belenista de S.Justo y Pastor de Bilbao en Clara Campoamor de Barakaldo  27/12/2014

Imagen 2 del Caserio-Belén cedida por la asociación belenista de s. justo y pastor de Bilbao y que están en Clara Campoamor de Barakaldo


---------------------------------------------------------

Belen cedido por la asociación belenista de S.Justo y Pastor de Bilbao en Clara Campoamor de Barakaldo  12/27/2014

Imagen 1 del Belen cedida por la asociación belenista de s. justo y pastor de Bilbao y que están en Clara Campoamor de Barakaldo


---------------------------------------------------------

Belen cedido por la asociación belenista de S.Justo y Pastor de Bilbao en Clara Campoamor de Barakaldo  27/12/2014

Imagen 1 del Belen cedida por la asociación belenista de s. justo y pastor de Bilbao y que están en Clara Campoamor de Barakaldo


---------------------------------------------------------

Imágenes del belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo  12/27/2014

imagen4


---------------------------------------------------------

Imágenes del belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo  27/12/2014

Imagen 4


---------------------------------------------------------

Imágenes del belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo  12/27/2014

imagen 3


---------------------------------------------------------

Imágenes del belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo  27/12/2014

imagen 3


---------------------------------------------------------

Imágenes del belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo  12/27/2014

Imagen 2


---------------------------------------------------------

Imágenes del belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo  27/12/2014

Imagen 2


---------------------------------------------------------

Imágenes del belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo  12/27/2014

Imagen 1


---------------------------------------------------------

Imágenes del belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo  27/12/2014

Imagen 1


---------------------------------------------------------

Belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo 12/27/2014

Imágenes del belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo que está montado en Clara Campoamor


---------------------------------------------------------

Belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo 27/12/2014

Imágenes del belen de la Agrupación filatélica de Barakaldo que está montado en Clara Campoamor


---------------------------------------------------------

Olentzero de la Agrupación  12/27/2014

Este Olentzero ha sido montado con la colaboración de la Agrupación Filatelica Barakaldo y está en la Casa de Cultura de Clara Campoamor de este municipio


---------------------------------------------------------

Olentzero de la Agrupación  27/12/2014

Este Olentzero ha sido montado con la colaboración de la Agrupación Filatelica Barakaldo y está en la Casa de Cultura de Clara Campoamor de este municipio


---------------------------------------------------------

Mariasun Pérez, de Barakaldo la coleccionista de la suerte  12/27/2014


---------------------------------------------------------

Mariasun Pérez, de Barakaldo la coleccionista de la suerte 27/12/2014

Mariasun Pérez, de Barakaldo, colecciona décimos de lotería, los más antiguos datados en 1936 La colección cuenta con cerca de cien ejemplares, que en su mayoría consigue a través de Internet Maria ... más info.


---------------------------------------------------------

2015KO SEILU INTERNAZIONAL TOPAKETA - ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FILATELIA 2015‏  12/17/2014

Se celebrará en Portugalete entre el 11 y el 20 de Septiembre del 2015. Se realizarán una serie de actos toda la semana y el sábado 19, en jornada de Mañana y Tarde habrá una exposición de 22 Colecci ... more info.


---------------------------------------------------------

2015KO SEILU INTERNAZIONAL TOPAKETA - ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FILATELIA 2015‏ 17/12/2014

Se celebrará en Portugalete entre el 11 y el 20 de Septiembre del 2015. Se realizarán una serie de actos toda la semana y el sábado 19, en jornada de Mañana y Tarde habrá una exposición de 22 Colecci ... más info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2014 PORTUGALETE  12/17/2014

Euskophil con matasello y sello personalizado dedicado al Camino de Santiago. Exposición competitiva con una muestra de Filatelia Francesa. Varios asociados de nuestra >Agrupación fueron premiados: ... more info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2014 PORTUGALETE 17/12/2014

SE CELEBRÓ EN PORTUGALETE del 15 al 25 de octubre. Euskophil con matasello y sello personalizado dedicado al Camino de Santiago. Exposición competitiva con una muestra de Filatelia Francesa. Vario ... más info.


---------------------------------------------------------

XXXV SEILU ERAKUSKETA - EXPOSICIÓN FILATELICA  1/17/2015

SE CELEBRARÁ EN ELGOIBAR DEL 17 AL 25 DE ENERO DE 2015


---------------------------------------------------------

XXXV SEILU ERAKUSKETA - EXPOSICIÓN FILATELICA 17/01/2015

SE CELEBRARÁ EN ELGOIBAR DEL 17 AL 25 DE ENERO DE 2015


---------------------------------------------------------

XLV SEILU ERAKSKETA - EXPOSICIÓN FILATELICA  12/17/2014

Se celebró del 23 al 29 de noviembre en la Cofradía del Bacalao en Eibar


---------------------------------------------------------

EXFIBAR 2014 17/12/2014

Se celebró del 23 al 29 de noviembre en la Cofradía del Bacalao en Éibar y los espositores de esta Agrupación en esta exposición no competitiva, fueron Jose Antonio Gutiérrez y Antonio Tristan


---------------------------------------------------------

Asociation member Dead  12/13/2014


---------------------------------------------------------

Fallecimiento de socio de la Agrupacion 13/12/2014

Hoy 13 de diciembre de 2014 ha Fallecido El Anterior Tesorero de la Agrupación Jesús Torraba Rojo, socio de esta Agrupación. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos Descanse en paz


---------------------------------------------------------

XII PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO  10/23/2014

XII PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO WITH CONMEMORATIVE MAILED


---------------------------------------------------------

XII EXPOSICIÓN FILATÉLICA de BARAKALDO 23/10/2014

XII EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO CON MATASELLOS CONMEMORATIVO


---------------------------------------------------------

IX PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO  10/23/2014

IX PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO WITH CONMEMORATIVE MAILED


---------------------------------------------------------

IX EXPOSICIÓN FILATÉLICA de BARAKALDO 23/10/2014

IX EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO CON MATASELLOS CONMEMORATIVO


---------------------------------------------------------

VIII PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO  10/23/2014

VIII PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO WITH CONMEMORATIVE MAILED


---------------------------------------------------------

VIII EXPOSICIÓN FILATÉLICA de BARAKALDO 23/10/2014

VIII EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO CON MATASELLOS CONMEMORATIVO


---------------------------------------------------------

VII PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO  10/23/2014

VII PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO WITH CONMEMORATIVE MAILED


---------------------------------------------------------

VII EXPOSICIÓN FILATÉLICA de BARAKALDO 23/10/2014

VII EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO CON MATASELLOS CONMEMORATIVO


---------------------------------------------------------

VI PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO  10/23/2014

VI PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO WITH CONMEMORATIVE MAILED


---------------------------------------------------------

VI EXPOSICIÓN FILATÉLICA de BARAKALDO 23/10/2014

VI EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO CON MATASELLOS CONMEMORATIVO


---------------------------------------------------------

IV PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO  10/23/2014

IV PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO WITH CONMEMORATIVE MAILED


---------------------------------------------------------

IV EXPOSICIÓN FILATÉLICA de BARAKALDO 23/10/2014

IV EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO CON MATASELLOS CONMEMORATIVO


---------------------------------------------------------

III PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO  10/23/2014

III PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO WITH CONMEMORATIVE MAILED


---------------------------------------------------------

III EXPOSICIÓN FILATÉLICA de BARAKALDO 23/10/2014

III EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO CON MATASELLOS CONMEMORATIVO


---------------------------------------------------------

II PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO  10/23/2014

II PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO WITH CONMEMORATIVE MAILED


---------------------------------------------------------

II EXPOSICIÓN FILATÉLICA de BARAKALDO 23/10/2014

II EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO CON MATASELLOS CONMEMORATIVO


---------------------------------------------------------

II PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO  10/23/2014

II PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO WITH CONMEMORATIVE MAILED


---------------------------------------------------------

II EXPOSICIÓN FILATÉLICA de BARAKALDO 23/10/2014

II EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO CON MATASELLOS CONMEMORATIVO


---------------------------------------------------------

I PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO  10/23/2014

FRIST PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO WITH CONMEMORATIVE MAILED


---------------------------------------------------------

I EXPOSICIÓN FILATÉLICA de BARAKALDO 23/10/2014

PRIMERA EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO CON MATASELLOS CONMEMORATIVO


---------------------------------------------------------

I PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO  10/23/2014

FRIST PHILATELIC EXPOSITION OF BARAKALDO


---------------------------------------------------------

I EXPOSICIÓN FILATÉLICA de BARAKALDO 23/10/2014

PRIMERA EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO


---------------------------------------------------------

FDC ORFEON BARAKALDES  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC ORFEON BARAKALDES 23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC BARAKALDO´S SUBWAY  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC METRO DE BARAKALDO 23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC RACING DE SANTANDER  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC RACING DE SANTANDER 23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC REAL MADRID  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC REAL MADRID 23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC DEPORTIVO A CORUÑA  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC DEPORTIVO A CORUÑA 23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC FUNDACIÓN MIRANDA  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC FUNDACIÓN MIRANDA  23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC FUNDACIÓN MIRANDA  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC FUNDACIÓN MIRANDA  23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC FUNDACIÓN MIANDA SELLOS PERSONALIZADOS  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC FUNDACIÓN MIANDA SELLOS PERSONALIZADOS 23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC FUNDACIÓN MIANDA SELLOS PERSONALIZADOS  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC FUNDACIÓN MIANDA SELLOS PERSONALIZADOS 23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC ESPAÑOL  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC ESPAÑOL 23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC ESPAÑOL  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC ESPAÑOL 23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

POSTAL SPAIN KING CHAMPION BASKETBALL  10/23/2014

POSTAL


---------------------------------------------------------

TARJETA POSTAL COPA DEL REY BALONCESTO 23/10/2014

POSTAL


---------------------------------------------------------

FDC BETIS  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC BETIS 23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC ATLETICO DE MADRID  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC ATLETICO DE MADRID  23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC ATHLETIC DE BILBAO  10/23/2014

FDC


---------------------------------------------------------

FDC ATHLETIC DE BILBAO 23/10/2014

FDC


---------------------------------------------------------

BARAKALDO FILATELIC AGRUPATION FDC OFFER  10/23/2014

SEE PRICES IN IMAGEN


---------------------------------------------------------

VENTA DE SOBRES CON MATASELLOS DE PRIMER DÍA 23/10/2014

SOBRES MATASELLADOS DE PRIMER DÍA EN VENTA EN LA AGRUPACIÓN FILATÉLICA DE BARAKALDO CONSULTE PRECIOS EN LA IMAGEN


---------------------------------------------------------

"Mail Art " I Call International Exposition in Mail office centre if Bilbao  10/21/2014

La muestra, formada por 288 obras llegadas de 28 países, se puede visitar hasta el 24 de septiembre en la Oficina Principal de CORREOS, ubicada en Alda Urquijo, 19 · CORREOS cuenta con la colaboración de personas de Apnabi, Autismo Bizkaia, que han realizado trabajos para la exposición


---------------------------------------------------------

La exposición de la I Convocatoria Internacional de “Mail Art” de CORREOS llega a la Oficina Principal de Bilbao  21/10/2014

· La muestra, formada por 288 obras llegadas de 28 países, se puede visitar hasta el 24 de septiembre en la Oficina Principal de CORREOS, ubicada en Alda Urquijo, 19 · CORREOS cuenta ... más info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2014 PORTUGALETE  10/11/2014

Además de Visitas Guiadas y Talleres Infantiles/Juveniles de Filatelia, se han programado sendas Conferencias que serán impartidas por D. Juan Manuel Cerrato (Presidente de ESEBA y la Academia Vasca ... more info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2014 PORTUGALETE 11/10/2014

Además de Visitas Guiadas y Talleres Infantiles/Juveniles de Filatelia, se han programado sendas Conferencias que serán impartidas por D. Juan Manuel Cerrato (Presidente de ESEBA y la Academia Vasca ... más info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2014 PORTUGALETE  10/11/2014

El Jueves 16 se procederá al primero de los Matasellados Especiales que centra el motivo de la Euskophil. Y en una alegoría mezcla el escudo del Ayuntamiento de Portugalete y la Concha del Peregrino. ... more info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2014 PORTUGALETE 11/10/2014

El Jueves 16 se procederá al primero de los Matasellados Especiales que centra el motivo de la Euskophil. Y en una alegoría mezcla el escudo del Ayuntamiento de Portugalete y la Concha del Peregrino. ... más info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2014 PORTUGALETE  10/11/2014

El próximo miércoles 15 de Octubre se celebra la exposición “Euskophil 2014: Portugalete en El Camino” organizada por la Asociación Filatélica de Portugalete. Todos los actos se desarrollarán en el C ... more info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2014 PORTUGALETE 11/10/2014

El próximo miércoles 15 de Octubre se celebra la exposición “Euskophil 2014: Portugalete en El Camino” organizada por la Asociación Filatélica de Portugalete. Todos los actos se desarrollarán en el C ... más info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2014 PORTUGALETE  10/11/2014

El próximo miércoles 15 de Octubre se celebra la exposición “Euskophil 2014: Portugalete en El Camino” organizada por la Asociación Filatélica de Portugalete. Todos los actos se desarrollarán en el C ... more info.


---------------------------------------------------------

EUSKOPHIL 2014 PORTUGALETE 11/10/2014

El próximo miércoles 15 de Octubre se celebra la exposición “Euskophil 2014: Portugalete en El Camino” organizada por la Asociación Filatélica de Portugalete. Todos los actos se desarrollarán en el C ... más info.


---------------------------------------------------------

BARAKALDO ASOCITIATION FILATELIC EXPOSITION IN BELENIST NATIONAL SHOW  10/9/2014

Los trabajos estarán expuestos en el Hall del Hotel Gran Bilbao (C/ Indalecio Prieto, 1) y podremos admirar las colecciones “Navidad” (Filatelia Temática) de LM Domínguez y “Llega la Navidad” (Filatel ... more info.


---------------------------------------------------------

FILATELIA EN EL CONGRESO NACIONAL BELENISTA 09/10/2014

Los trabajos estarán expuestos en el Hall del Hotel Gran Bilbao (C/ Indalecio Prieto, 1) y podremos admirar las colecciones “Navidad” (Filatelia Temática) de LM Domínguez y “Llega la Navidad” (Filatel ... más info.


---------------------------------------------------------

BARAKALDO FILATELIC AGRUPATION IN BELENIST NATIONAL SHOW  10/9/2014

Con motivo de la celebración en Bilbao del “LII Congreso Nacional Belenista”, entre los días 9 y 12 de octubre, se han programado numerosas actividades entre las que se encuentra una Muestra de Filate ... more info.


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN FILATELICA DE LA AGRUPACIÓN D BARAKALDO FILATELIA EN EL CONGRESO NACIONAL BELENISTA 09/10/2014

Con motivo de la celebración en Bilbao del “LII Congreso Nacional Belenista”, entre los días 9 y 12 de octubre, se han programado numerosas actividades entre las que se encuentra una Muestra de Filate ... más info.


---------------------------------------------------------

XVIII FILATELIC EXPOSITION IN IRUN (GIPUZKOA)  10/9/2014


---------------------------------------------------------

XVIII EXPOSICION FILATELICA EN IRUN (GIPUZKOA) 09/10/2014

El socio de la Agrupación de Barakaldo Javier de Sebastian Sanz recibe su premio.


---------------------------------------------------------

PHILATELIC EXPOSITION OF IRUN (GIPUZKOA)  9/25/2014

En Junio en la localidad de Irun se celebro una exposición competitiva que participo Antonio Tristan con su colección Barcos y Navegación que consiguió medalla de Oro con 80 Puntos y Primer premio ... more info.


---------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN FILATÉLICA EN IRUN (GIPUZKOA) 25/09/2014

En Junio en la localidad de Irun se celebro una exposición competitiva que participo Antonio Tristan con su colección Barcos y Navegación que consiguió medalla de Oro con 80 Puntos y Primer premio ... más info.


---------------------------------------------------------

Organizadores y colaboradores del evento  9/25/2014

Fórum Organization and colaboration sponsors


---------------------------------------------------------

Organizadores y colaboradores del evento 25/09/2014

Organizadores y colaboradores del evento


---------------------------------------------------------

Singular stamps presentation  9/25/2014

Dentro de la Filatelia y la Presentación de un sellos Personalizados dedicada a los Monasterios de España


---------------------------------------------------------

Presentación de un sellos Personalizados 25/09/2014

Dentro de la Filatelia y la Presentación de un sellos Personalizados dedicada a los Monasterios de España


---------------------------------------------------------

Aldea de Ebro village photo  9/25/2014

El día 31 por la mañana esperamos a que llegaran los que venían por la mañana en el Monasterio, de fuimos a ver la Colegiata de Cervatos


---------------------------------------------------------

Foto de la visita Aldea de Ebro 25/09/2014

El día 31 por la mañana esperamos a que llegaran los que venían por la mañana en el Monasterio, de fuimos a ver la Colegiata de Cervatos


---------------------------------------------------------

IV Spanish Regional Countries Filtelic Federations Forum in Cántabra y Aragonesa de Filatelia en el Santuario de Montes Claros en Cantabria  9/25/2014

El 30, 31 de Mayo y 1 de Junio esta Agrupación a Organizado la Reunión de la Federación Vasca, Cántabra y Aragonesa, en la Localidad de Montes Claros en Cantabria.


---------------------------------------------------------

IV Reunión de La Federación Vasca, Cántabra y Aragonesa de Filatelia en el Santuario de Montes Claros en Cantabria 25/09/2014

El 30, 31 de Mayo y 1 de Junio esta Agrupación a Organizado la Reunión de la Federación Vasca, Cántabra y Aragonesa, en la Localidad de Montes Claros en Cantabria.


---------------------------------------------------------

Basque Country Filatelic Federation  9/25/2014

In the folowing email direction you can see news about our federation http://www.eseba-fevasofi.org/Paginas/Primera.html


---------------------------------------------------------

Euskal Selluzale Elkarteen Baterakundea - ESEBA Federación Vasca de Sociedades Filatelicas - FEVASOFI 25/09/2014

En el enlace siguiente podrás encontrar noticias sobre la Federación http://www.eseba-fevasofi.org/Paginas/Primera.html


AVISO LEGAL
| CONTACTO

Contacto


You can contact me for any inquiries via this form.
Puede ponerse en contacto conmigo, para realizar cualquier tipo de consulta mediante este formulario